la kim nghia


CTY TNHH KIM NGHĨA
Địa chỉ: QL1A Ấp Chánh, Xã Long Hiệp, Bến Lức,Long An.
ĐT: 0272-3637030, 0272-3637031
Fax: 0272-3637010
Mobile : 0909.211.142 Mr Nghĩa
Email: info@kimnghia.com.vn
WhatsApp: 0909.211.142
Skype: kimnghiaco

0909.211.142 Mr Nghĩa
0272-3637031
0272-3637010
info@kimnghia.com