la kim nghia


HỖN HỢP BÃ MÍA + BÃ HÈM BIA(50%+50%)

Thông số
Độ ẩm : 12% max
Protein : 8.2%
Crude Fiber : 30%
Acid Insoluble Ash : 3.6%
ADF : 54.9
NDF : 63.7
Starch : 26
ME : 2815kcal/kg
Packing : 600kg/Big Bag Loading : 44 Big Bags/ 40’fcl = 26.4 tons

Quay lại trang trước
0909.211.142 Mr Nghĩa
0272-3637031
0272-3637010
info@kimnghia.com