la kim nghia


TRANG TRẠI TRỒNG BẮP

Hiện tại công ty đang trồng cây bắp để làm nguyên liệu làm bắp ủ chua cho nhà máy sản xuất để xuất khẩu. Cây bắp được trồng từ 80 đến 85 ngày là thu hoạch. Bắp được lấy toàn bộ gồm cả thân trái nên năng suất rất cao,có lợi hơn so với trồng bắp lấy hạt trước đây và thời gian thu hoạch cũng ngắn hơn. Đây là mô hình mang lại kinh tế cao có thể nhân rộng trong thời gian tới. Hiện tại công ty muốn tìm đối tác trồng bắp cung cấp lâu dài cho nhà máy chế biến.

Quay lại trang trước
0909.211.142 Mr Nghĩa
0272-3637031
0272-3637010
info@kimnghia.com