la kim nghia


MÙN CƯA LÓT CHUỒNG

Mùn cưa là một phế phẩm trong sản xuất gỗ. Đặc điểm mùn cưa hút ẩm tốt nên được các nước phát triễn dùng để lót chuồng cho gia súc. Đặc biệt ở các nước xứ lạnh người ta dùng mùn cưa lót chuồng để giữ ấm cho gia súc. Mùn cưa hút chất thải của gia súc giúp bảo vệ môi trường xung quanh chuồng trại. Lượng mùn cưa lót chuồng thải ra có thể làm phân bón hữu cơ phân phối cho các nông trại cây trộng.

Quay lại trang trước
0909.211.142 Mr Nghĩa
0272-3637031
0272-3637010
info@kimnghia.com