la kim nghia


HỖN HỢP BÃ ĐẬU NÀNH LÊN MEN

Hiện tại chúng tôi đã lên men thành công hỗn hợp bã đậu nành với hàm lượng N-P-K như sau: 8 -1.5-2.5 và hàm lượng chất hữu cơ hơn 98%

Quay lại trang trước
0909.211.142 Mr Nghĩa
0272-3637031
0272-3637010
info@kimnghia.com