Tin Báo Chí

08/07/2017 13:12:58

21/04/2018 16:42:08

21/04/2018

TIN BÁO CHÍ NƠI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM NUÔI THÀNH CÔNG BÒ KOBE

Ngày đăng: 08/07/2017

TIN BÁO CHÍ NƠI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM NUÔI THÀNH CÔNG BÒ KOBE

Bò đực phải được thiến từ nhỏ, cho nghe nhạc giao hưởng, tuyệt đối không được dùng nước... là những bí quyết nuôi bò của người Nhật. Mô hình nuôi bò Kobe tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là nơi duy nhất ở Việt Nam thành công giống bò quý này


Xem thêm tin