Tin Báo Chí

08/07/2017 13:12:58

25/11/2017 08:53:59

25/11/2017

THỊT BÒ NỘI ĐANG LÉP VẾ

Ngày đăng: 08/07/2017

 THỊT BÒ NỘI ĐANG LÉP VẾ

Không chỉ ở trong các siêu thị như trước đây, thịt nhập khẩu còn cung cấp trực tiếp cho người dân qua các kênh bán lẻ khác.


Xem thêm tin