Sản phẩm Phân Bón Hữu Cơ

PHÂN BÓN HỮU CƠ HỖN HỢP BÃ ĐẬU NÀNH LÊN MEN

Ngày đăng: 06/07/2017

PHÂN BÓN HỮU CƠ HỖN HỢP BÃ ĐẬU NÀNH LÊN MEN

Hiện tại chúng tôi đã lên men thành công hỗn hợp bã đậu nành với hàm lượng N-P-K như sau: 8 -1.5-2.5 và hàm lượng chất hữu cơ hơn 98%


Xem sản phẩm khác