Sản phẩm Thức Ăn Chăn Nuôi

HỖN HỢP BÃ MÍA + BÃ DỨA(50%+50%

Ngày đăng: 06/07/2017

HỖN HỢP BÃ MÍA + BÃ DỨA(50%+50%

Thời gian lên men: 12 tháng đối với bã mía và 30 ngày đối với bã dứa Độ ẩm : 12% max Đường kính : 8 – 10mm


Xem sản phẩm khác