Sản phẩm THỰC PHẨM

NƯỚC HẦM XƯƠNG

Ngày đăng: 09/08/2017

NƯỚC HẦM XƯƠNG

Thành phần chất lượng cơ bản :
- Protein : 7% tối thiểu

- Collagen : 6.5% tối thiểu


Xem sản phẩm khác