Sản phẩm 有機肥料

魚頭部

Ngày đăng: 14/08/2017

魚頭部

Our fish head material as fertilizer grade as following :
Size : 0 – 10mm 
Moisture : 12% max 
Protein : 38% min 
N : 6% min 
P205 : 6% min 
Packing : 25kg & 600kg 
Loading : 25 – 26 tons/40’fcl


Xem sản phẩm khác