Sản phẩm 有機肥料

魚の骨

Ngày đăng: 12/08/2017

魚の骨

Our standard of fish bone as following :


Size : 0.5 – 15cm 
Moisture : 12% max 
Nitrogen : 6% min 
P205 : 13% 
Packing : 20kg & 600kg 
Loading : 25 – 26 tons/40’fcl


Xem sản phẩm khác