Sản phẩm FERTILIZERS

FISH BONE

Ngày đăng: 22/07/2017

FISH BONE

Our standard of fish bone as following :


Size : 0.5 – 15cm 
Moisture : 12% max 
Nitrogen : 6% min 
P205 : 13% 
Packing : 20kg & 600kg 
Loading : 25 – 26 tons/40’fcl


Xem sản phẩm khác